Individuální a týmový koučink

„Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“

Mark Twain

Citát Marka Twaina dokresluje moje přesvědčení o koučinku. Věřím tomu, že každý člověk má v sobě to nejlepší možné řešení a je schopen ho sám v sobě najít a realizovat změnu. Stejně tak věřím, že i každý tým dokáže být velmi efektivní. Koučink je proces, díky kterému si člověk a tým svou změnu najdou sami.

Moje definice koučinku je, že koučink je proces, v rámci kterého si koučovaný určí oblast změny, protože sám nejlépe ví, co potřebuje, a kouč je jeho průvodcem na cestě k dané změně, pomáhá mu pojmenovávat a překonávat překážky, na které koučovaný naráží, a společně s ním dojde k cíli.

 

Moje filozofie koučinku

  • každý člověk zná nejlépe řešení na své problémy, jsou jenom skryty pod vrstvou obav,
  • každý člověk má potenciál k tomu, aby byl úspěšný, aby mohl dosáhnout životních cílů,
  • každý člověk je schopen vzít svůj život do vlastních rukou,
  • koučink podporuje racionální přístup k životu a pomáhá pojmenovávat věci tak, jak skutečně jsou,
  • kouč nikdy neříká koučovanému, co má dělat a ani nestanovuje cíl změny, to je úkolem koučovaného,
  • úkolem kouče je vytvořit bezpečné a proaktivní prostředí, ve kterém se koučovaný nebojí pracovat,
  • koučování je vhodné pro každého, kdo chce skutečně dosáhnout změny,
  • mezi koučem a koučovaným je rovnocenný vztah.

 

Co ovlivňuje mou práci

Mou práci ovlivňují především mé hodnoty, které v koučinku zastávám. Věřím tomu, že každý člověk je schopen dosáhnout požadované změny. Při mé práci za koučovaného nepracuji, je zodpovědný sám za sebe. Nejsem z těch, kteří by utěšovali, ale z těch, kteří podporují nalezení vlastní cesty. Dle mého názoru je nutné, aby kouč dokázal dobře pracovat sám se sebou, protože jenom tak je schopný pracovat s koučovaným.

Jako vystudovaný sociolog a andragog vnímám podporu celoživotního vzdělávání a učení. Koučink má přínos i v tom, že se koučovaný naučí nové věci, získá nové vhledy.

Jako teoretický rámec pro koučování využívám přístup transakční analýzy, ve které se neustále vzdělávám. Významně mě ovlivnil i roční výcvik koučinku pod vedením Sandry Wilson, MCC. Jsem certifikovaný business coach (International Center for Business Coaching, Scotland) a Associate Certified Coach (ACC) u International Coaching Federation.

 

Můj model koučinku

Můj model koučinku je založen na myšlence, že koučovaný vždy ví, co je pro něj nejlepší, může se rozhodnout sám, co chce a co nechce. Má zodpovědnost kouče spočívá v tom, že koučovanému poskytuji příležitost k prozkoumání, objevení a získání vhledu v oblastech životních a především pracovních záležitostí. Mé cíle a potřeby jsou upozaděny, nejdůležitější jsou cíle a potřeby koučovaného. Koučování je pro mě jako maratonský běh, kdy společně překonáváme kritické momenty a následně proběhneme cílovou páskou.

Klienti, kteří se mnou pracují, mohou získat zážitek v osobním růstu a dosažení vysněného cíle.

Chcete zjistit více a nebo si domluvit nezávaznou schůzku? Neváhejte mě kontaktovat na tel. čísle 777 112 962 nebo info@davidkrystof.eu.