Kreditové vzdělávání lékařů

Proč si zvolit právě mé kurzy

 • Garantuji odborný přístup a moderní vzdělávací metody.
 • Workshopy jsou prakticky zaměřené a detaily jsou vždy šité na míru dle potřeb zadavatele.
 • Workshopy probíhají pod odbornou garancí MUDr. Tomáše Marady, Ph.D., transplantačního chirurga IKEM.
 • Vzdělávám s radostí a úsměvem. Nuda jde stranou.
 • Vzdělávací akce jsou pořádány ve spolupráci s OS ČLK Olomouc dle Stavovského předpisu ČLK č. 16. a jsou jim přiděleny kredity ČLK.

 

Nabízím následující vzdělávací kurzy:

Komunikace s pacienty se špetkou inspirace Dr. Štrosmajera

 

„Hloupost je nejzvláštnější ze všech nemocí. Netrpí jí nemocný, ale ti okolo něj.“
Jacques Prevért

Pro koho je workshop určen

Workshop je určen pro lékaře, kteří ve své práci potřebují efektivně komunikovat s pacienty a jejich cílem je končit komunikaci s pocitem vítěz-vítěz. Dále pro ty, kteří chtějí sebevědomě jednat s pacienty, nesklouznout do nepříjemných konfliktů, případně se hádat. Workshop bude realizován s využitím moderního psychologického přístupu – transakční analýzy, její modely budou aplikovány na konkrétních příkladech účastníků.

Cíl workshopu

Cílem workshopu je objasnit využití teorie transakční analýzy v každodenní praxi lékařů a její aplikovatelnost v komunikaci s pacienty. Pozornost je věnována egostavům Rodič, Dospělý a Dítě, jednotlivým typům transakcí a psychologickým hrám.

Obsah workshopu

 • Životní pozice aneb jak přistupuji k sobě a k pacientům
 • Integrující Dospělý jako přehled složek osobnosti a efektivní způsob komunikace s pacienty
 • Analýza transakcí aneb co všechno říkáme, když komunikujeme
 • Efektivní způsob komunikace podle transakční analýzy a jak na ni
 • Psychologické hry, které s pacienty hrajeme a které hrají oni
 • Jak se s noblesou vypořádat s nepříjemnými pacienty
 • Zlaté desatero komunikace s pacientem

Rozsah workshopu
6 hodin

 

 

Jak edukovat pacienty, aby to konečně pochopili

 

„Skleróza je nejkrásnější choroba. Nebolí a každý den se člověk dozví novinku.“
Aurelius Augustinus

Pro koho je workshop určen

Workshop je určen pro lékaře, kterým není jedno, jak jejich pacienti chápou doporučení, která jsou pro zlepšení zdravotního stavu nutná dodržovat. Dále pro lékaře, kteří chtějí zlepšit své kompetence v oblasti edukace pacientů.

Cíl workshopu

Cílem workshopu je dokázat rozlišit jednotlivé typy pacientů a na základě toho zvolit optimální způsob edukace, který povede pacienta k pochopení dané problematiky. Účastníci se naučí, jak působit preventivně a jak ovlivnit změnu životního způsobu (např. kvůli diabetu, obezitě apod.). V rámci workshopu si účastníci uvědomí svůj vlastní přístup k pacientům při edukaci.

Obsah workshopu

 • Typologie pacientů a jejich individuální styly
 • Specifika komunikace při edukaci jednotlivých typů pacientů
 • Osobnost lékaře jako podstatný prvek edukačního procesu
 • Edukace shora vs. edukace sobě rovných a její efekt
 • Edukace v oblasti prevence
 • Edukace v oblasti změny životního způsobu (např. z důvodu diabetu, hypertenze, obezity, operace, transplantace)
 • Edukace pacientů v 5 základních krocích

Rozsah workshopu
6 hodin

 

Jak sdělovat nepříznivé zprávy

 

„Život je nemoc a smrt začíná narozením. Každé vydechnutí a každý tep srdce je zároveň tak trochu umíráním – malým krůčkem ke konci.“
Erich Maria Remarque

Pro koho je workshop určen

Při práci lékaře se občas objeví situace, která mu jistě není příjemná. Je to při sdělování nepříznivých diagnóz pacientu samému, případně jeho příbuzným či nejbližšímu okolí. Je to ale ovšem i situace, kdy lékař sděluje informace o úmrtí pozůstalým. Ti často reagují neadekvátně a vinu svalují na lékaře. Workshop je určen lékařům, kteří chtějí citlivým způsobem sdělovat nepříznivé zprávy a kteří chtějí ustát častý tlak ze strany rodiny či nejbližšího okolí.

Cíl workshopu

Cílem workshopu je objasnit náročnost situace pacienta, kterému byla sdělena diagnóza, případně obtížnost situace rodiny či nejbližších blízkých. Účastníci se naučí jak efektivně vést rozhovor spojený se sdělováním nepříznivých zpráv a to jak pacientovi, tak jeho rodině či blízkým.

Obsah workshopu

 • Nepříznivé zprávy a informovaný souhlas
 • Jak vést nedirektivní empatický rozhovor
 • Zahájení rozhovoru s pacientem, specifika průběhu a jeho ukončení
 • Sdělování nepříznivých zpráv pacientům s nadějí
 • Sdělování závažných až terminálních chorob
 • Fází umírání podle E. Kübler-Rossové
 • Jak sdělovat nepříznivé zprávy rodině a nejbližšímu okolí a jak s nimi komunikovat

Rozsah workshopu
6 hodin