Kreditové vzdělávání zdravotních sester a bratrů

Proč si zvolit právě mé kurzy

 • Garantuji odborný přístup a moderní vzdělávací metody.
 • Workshopy jsou prakticky zaměřené a detaily jsou vždy šité na míru dle potřeb zadavatele.
 • Vzdělávám s radostí, hravostí a úsměvem. Nuda jde stranou.
 • Workshopy jsou realizovány se souhlasným stanoviskem České asociace sester a jsou zařazeny do kreditního systému.

 

Nabízím následující vzdělávací kurzy

Transakční analýza v komunikaci aneb sestra Ina by zírala

Pro koho je workshop určen

Workshop je určen pro zdravotní sestry a zdravotní bratry, kteří ve své práci potřebují efektivně komunikovat s pacienty a jejich cílem je končit komunikaci s pocitem vítěz-vítěz. Dále pro ty, kteří chtějí sebevědomě jednat s pacienty, nesklouznout do nepříjemných konfliktů, případně se hádat. Modely transakční analýzy budou aplikovány na konkrétních příkladech účastníků.

Cíl workshopu

Cílem workshopu je objasnit praktické využití teorie transakční analýzy v každodenní praxi zdravotních sester a zdravotních bratrů. Pozornost je věnována egostavům Rodič, Dospělý a Dítě, jednotlivým typům transakcí a psychologickým hrám.

Obsah workshopu

 • Co je transakční analýza a jak ji mohu využít sám/sama pro sebe
 • Životní pozice aneb jak přistupuji k sobě a k pacientům
 • Integrující Dospělý jako přehled složek osobnosti
 • Analýza transakcí aneb co všechno říkáme, když komunikujeme
 • Psychologické hry, které s pacienty hrajeme
 • Jak pacienta podporovat a neudusit ho přemírou péče

Rozsah workshopu
8 hodin

Zvládání stresu a náročných situací podle sestry Sahulové a Babi

Pro koho je workshop určen

Workshop je určen pro zdravotní sestry a zdravotní bratry, kteří ve své práci chtějí udržet emoce na uzdě. Pro ty, co chtějí využít stres pozitivně a jednat aktivně. Také pro ty, kteří musí zvládat náročné situace a chtějí vědět, jak postupovat, aby nepřekročili své kompetence.

Cíl workshopu

Cílem workshopu je pojmenovat každodenní náročné situace, které způsobují stres. Najít optimální způsob řešení těchto situací. Naučit se metody předcházení stresových situací i skrze techniky uvolnění a zklidnění.

Obsah workshopu

 • Co jsou náročné situace a jak jim předcházet, případně jak je neeskalovat
 • Co ne/dělat v konfliktu s pacientem, model použití síly
 • Co způsobuje stres, jaké jsou jeho příčiny a kde se bere
 • Přínosy stresu a pozitivní využití ve vlastní prospěch
 • Jak nepřilévat olej do ohně
 • Techniky uvolnění a zklidnění

Rozsah workshopu
8 hodin

Řízení z pohledu transakční analýzy aneb čím by se Babeta mohla inspirovat

Pro koho je workshop určen

Workshop je určen pro vrchní sestry a vedoucí zdravotnický personál. Tedy pro ty, kteří musí kromě svých běžných povinností pamatovat i na manažerskou činnost. Pro ty, kteří si jsou vědomi toho, že aby mohli dobře rozvíjet druhé, musí znát i sami sebe.

Cíl workshopu

Cílem workshopu je pomocí nástrojů transakční analýzy objasnit vlastní styl řízení a poukázat na jeho silné stránky a rizika. Naučit způsoby manažerské komunikace, která působí motivačně. Ilustrovat na příkladech účastníků výhody a rizika jejich stylů řízení a vedení.

Obsah workshopu

 • Jaký/Jaká jsem vedoucí
 • Co jsou moje hnací motory (drivers) a co mě naopak brzdí (injunctions)
 • Jak můj styl vedení ovlivňuje podřízené
 • Jak řídit podřízené jako rovnocenné partnery a ne jako Dítě
 • Jaké psychologické hry hraji s podřízenými
 • Jak být OK s podřízenými

Rozsah workshopu
8 hodin