Jak edukovat pacienty, aby to konečně pochopili

Mgr. David Kryštof, Ph.D., ACC
  • Lektor

Mgr. David Kryštof, Ph.D., ACC

Působí jako specialista osobnostního rozvoje, komunikace a mezilidských vztahů. Řídí se myšlenkou Marka Twaina „Rozdávat rady je zbytečné. Moudrý si poradí sám a hlupák stejně neposlechne.“ Své workshopy proto vede interaktivní formou. Ve své práci využívá především teorii transakční analýzy. Je mezinárodně certifikovaný kouč u International Coaching Federation a aktivním členem České asociace transakční analýzy a International Transactional Analysis Association.
„Skleróza je nejkrásnější choroba. Nebolí a každý den se člověk dozví novinku.“ - Aurelius Augustinus

Termín: 12.12.2019 11:00 - 00:00

Místo: ???


Pro koho je workshop určen

Workshop je určen pro lékaře, kterým není jedno, jak jejich pacienti chápou doporučení, která jsou pro zlepšení zdravotního stavu nutná dodržovat. Dále pro lékaře, kteří chtějí zlepšit své kompetence v oblasti edukace pacientů.

Cíl workshopu

Cílem workshopu je dokázat rozlišit jednotlivé typy pacientů a na základě toho zvolit optimální způsob edukace, který povede pacienta k pochopení dané problematiky. Účastníci se naučí, jak působit preventivně a jak ovlivnit změnu životního způsobu (např. kvůli diabetu, obezitě apod.). V rámci workshopu si účastníci uvědomí svůj vlastní přístup k pacientům při edukaci.

Obsah workshopu

  • Typologie pacientů a jejich individuální styly
  • Specifika komunikace při edukaci jednotlivých typů pacientů
  • Osobnost lékaře jako podstatný prvek edukačního procesu
  • Edukace shora vs. edukace sobě rovných a její efekt
  • Edukace v oblasti prevence
  • Edukace v oblasti změny životního způsobu (např. z důvodu diabetu, hypertenze, obezity, operace, transplantace)
  • Edukace pacientů v 5 základních krocích

Rozsah workshopu
6 hodin